• شوید خشک

    کاهش قند و چربی خون با شویدکاهش قند و چربی خون با شوید

    خوردن شوید سرفه و تنگی نفس را بهبود می‌دهد.شوید یا شبت با طبیعت گرم و خشک، مفید حال بلغمی‌ها و سردمزاج‌ها است.