• فلفل قرمز خشک

    کاهش خطر انسداد رگ های خونی.

    فلفل قرمز برای لاغری.

    برای تسکین درد. گردش خون را بهبود می‌بخشد و در نتیجه مواد لازم برای بهبود را به هر نوع جراحت و زخم می‌رساند.

    مقابله با سرماخوردگی.

    احتمال افزایش امید به زندگی با مصرف فلفل قرمز.